هاست پرسرعت
خودرو

هزینه و اجرت تعمیرات انواع ماشین وانت – ۱۴۰۲

هزینه و اجرت تعمیرات انواع ماشین وانت – ۱۴۰۲

ردیف شرح خدمات تندر وانت ۱ تعمیر کامل موتور  ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲ تعمیر نیم موتور (سر سیلندر و کارتل) ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳ پیاده و سوار کردن موتور جهت شاسی کشی ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴ تعمیر کامل سر سیلندر ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۵ تعویض اورینگ منیفولد هوا ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۶ تعویض واشر منیفولد دود ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۷ تعویض واشر گلویی اگزوز ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۸ تعویض واشر کارتل و توری اویل پمپ ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۹ باز و بسته کردن کارتل و تعویض اویل پمپ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ تعویض فشنگی روغن ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱ تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ تعویض تسمه تایمینگ ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۳ تعویض تسمه دینام ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ تعویض تسمه کولر ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ باز و بسته کردن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶ تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷ تعویض کاتالیست ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸ باز و بست کوئل جهت تعویض شمع ۸۵۰,۰۰۰ ۱۹ باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰ تعویض هوزینگ ترموستات ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱ تعویض ترموستات ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲ تعویض رادیاتور آب ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۲۳ تعویض منبع انبساط ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۴ هواگیری و ریختن ضدیخ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۵ تعویض شلنگ از منبع به سه راهی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲۶ تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط ۸۵۰,۰۰۰ ۲۷ تعویض شیلنگ بالای رادیاتور ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸ تعویض شیلنگ پایین رادیاتور ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹ تعویض شیلنگ بخاری کوتاه ۸۵۰,۰۰۰ ۳۰ تعویض شیلنگ بخاری بلند ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱ تعویض فشنگی آب ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۳۲ تعویض دسته موتور راست ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۳۳ تعویض دسته موتور چپ (زیر باتری) ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴ تعویض دسته موتور شاتونی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۳۵ تعویض باک بنزین توافقی ۳۶ تعویض پمپ بنزین ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷ تعویض فیلتر بنزین ۷۰۰,۰۰۰ ۳۸ تعویض لوله رفت بنزین ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹ تعویض لوله برگشت بنزین ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰ تعویض منبع کنیستر ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱ تعمیر کامل گیربکس ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۲ تعویض کیت کلاچ ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۳ تعویض سیم کلاچ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۴۴ تعویض لیور دنده ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵ تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۴۶ تعویض سنسور کیلومتر ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴۷ باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۸ باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹ باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰ تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۱ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۲ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۳ تعویض رام زیر موتور ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴ تعویض کمک های جلو هر عدد ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۵ باز و بستن طبق هر دو طرف ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶ تعویض موج گیر جلو هر طرف ۸۰۰,۰۰۰ ۵۷ تعویض قرقری فرمان هر طرف ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸ تعویض سیبک فرمان هر طرف ۹۰۰,۰۰۰ ۵۹ تعویض سیبک زیر کمک هر طرف ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶۰ تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر با بوش میل تعادل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۱ تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲ تعویض کامل اکسل (ABS) ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳ میزان فرمان دستی ۸۵۰,۰۰۰ ۶۴ میزان فرمان با دستگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۶۵ تعویض کمک عقب هر طرف ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۶۶ تعویض بلبرینگ چرخ عقب هر طرف ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۶۷ تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب هر طرف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸ باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹ تعویض پمپ هیدرولیک ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۷۰ تعمیر پمپ هیدرولیک ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۷۲ تعویض منبع هیدرولیک ۸۵۰,۰۰۰ ۷۳ تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۷۴ تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۷۵ تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۶ تعویض پایه دینام ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷ تعویض گردگیر فرمان چپ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷۸ تعویض گردگیر فرمان راست ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷۹ تنظیم غربیلک فرمان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰ تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸۱ تعویض چهارشاخه فرمان ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۸۲ باز و بستن تلسکوپی فرمان ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۸۳ تعویض فشنگی هیدرولیک ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۸۴ تعویض بوستر و باز و بستن gsxr ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۸۵ تعویض موتور ABS و کالیبراسیون ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۸۶ تعویض سنسور ABS چرخ جلو ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۸۷ تعویض پمپ ترمز ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۸۸ تعویض کالیپر چرخ جلو ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸۹ تعویض دیسک چرخ جلو هر طرف ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۹۰ تعویض شلنگ ترمز جلو ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۹۱ تعویض لنت جلو دو طرف ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲ بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳ تعویض سنسور ABS چرخ عقب هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۹۴ تعویض کاسه چرخ عقب هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۹۵ تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۶ تعویض شلنگ ترمز عقب هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۹۷ تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸ تعویض سیم ترمز دستی راست ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۹۹ تعویض سیم ترمز دستی چپ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱۰۰ تعویض تفنگی ترمز دستی ۲,۴۰۰,۰۰۰

مجله خبری gsxr

نمایش بیشتر
دانلود نرم افزار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا