هاست پرسرعت
خودرو

قیمت روز موتورسیکلت

قیمت روز موتورسیکلت

قیمت انواع موتورسیکلت (شهریور ۱۴۰۲)

نرخ‌های درج شده در این گزارش، مربوط به انواع موتورسیکلت و اسکوتر و بر مبنای قیمت‌های متعارف اعلامی از سوی فروشندگان بازار تهران می‌‎باشد. قیمت‌ها بر اساس مدل ۱۴۰۲ و گرانترین تیپ بوده و سایر تیپ‌ها در قسمت توضیحات قید شده است.

قیمت موتورسیکلت‌

مدل توضیحات قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
آپریلیا SXR 160 مدل ۱۴۰۲ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی CL 150 مدل ۱۴۰۱ کیلس ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی FX 150 مدل ۱۴۰۱ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی J 200 مدل ۱۴۰۲ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی JT 200 مدل ۱۴۰۲ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NA 180 مدل ۱۴۰۲ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 180 مدل ۱۴۰۱ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی NH 250 مدل ۱۴۰۱ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 130 مدل ۱۳۹۸ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی SR 200 مدل ۱۴۰۲ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰ مدل ۱۳۹۹ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ KPT 200 مدل ۱۴۰۱ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آوا ۱۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آزما ۱۲۵ مدل ۱۴۰۱ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آزما ۱۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ آزما ۲۰۰ مدل ۱۴۰۱ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
باجاج اونجر ۲۲۰ مدل ۱۴۰۱ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
باجاج بوکسر ۱۵۰ مدل ۱۴۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس ۱۶۰ NS مدل ۱۴۰۱ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
باجاج پالس NS 200 مدل ۱۴۰۲ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
باجاج دومینار ۲۵۰ مدل ۱۴۰۲ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 15 EFI مدل ۱۴۰۲ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۸۶۴,۰۰۰
بنلی TNT 150 مدل ۱۴۰۲ ۱۴۶,۸۰۴,۰۰۰
بنلی TNT 180 S مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۴۹۵,۰۰۰
بنلی TNT 249 S مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بنلی TNT 25 N مدل ۱۴۰۱ رنگ سبز ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰
بنلی TRK 249 N مدل ۱۴۰۱ ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۷۶۶,۰۰۰
بنلی VZ 125 مدل ۱۴۰۱ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بنلی پانارئا ۱۲۵ مدل ۱۴۰۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بنلی لئون چینو ۲۴۹ مدل ۱۴۰۱ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۶۹۲,۰۰۰
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPE مدل ۱۴۰۲ ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ مدل ۱۳۹۸ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ S مدل ۱۴۰۱ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو مدلی ۱۵۰ مدل ۱۳۹۸ ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو مدلی ۱۵۰ S مدل ۱۴۰۱ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
پیاجیو مدلی ۱۵۰ SE مدل ۱۴۰۱ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تک تاز موتور TK 125 مدل ۱۴۰۱ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
تک تاز موتور TK 150 مدل ۱۴۰۱ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس استار HLX 150 مدل ۱۴۰۲ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس راکز مدل ۱۴۰۱ ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
تی وی اس ویگو مدل ۱۴۰۱ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جهان همتا بلنتا Z 249 مدل ۱۴۰۱ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دایچی CR 150 مدل ۱۴۰۱ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
دایچی HX 180 مدل ۱۴۰۱ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دایچی VP 125 مدل ۱۴۰۱ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
دینو BD 249 مدل ۱۴۰۱ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دینو کاوان ۱۵۰ S مدل ۱۴۰۲ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
روان سیکلت QM 200 مدل ۱۴۰۱ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رویال الوی TG 170 مدل ۱۴۰۱ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس N2 230 مدل ۱۴۰۱ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
زونتس N2 N230 مدل ۱۴۰۱ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
زونتس V249 مدل ۱۴۰۱ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 U مدل ۱۴۰۱ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z2 150 U1 مدل ۱۴۰۱ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 R مدل ۱۴۰۱ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 T مدل ۱۴۰۱ بدون باکس ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 T مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 X مدل ۱۴۰۱ ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
زونتس Z4 250 X مدل ۱۴۰۱ جی پی ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی V-Strom 250 مدل ۱۴۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی اینازوما GW250 مدل ۱۴۰۱ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سوکو CUx مدل ۱۴۰۱ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سوکو CUx Ducati مدل ۱۴۰۱ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TC مدل ۱۴۰۱ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TC MAX مدل ۱۴۰۱ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TS مدل ۱۴۰۱ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سوکو TS P مدل ۱۴۰۱ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سهند سیکلت لاکی VF3 185 مدل ۱۳۹۹ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
سی اف موتو CF 250 NK مدل ۱۴۰۲ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اف موتو CF 250 SR مدل ۱۴۰۲ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
سی اف موتو NK 150 مدل ۱۴۰۲ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا AC4 مدل ۱۴۰۲ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا CRT 160 مدل ۱۴۰۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا SX2 مدل ۱۴۰۱ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا VSP 170 مدل ۱۴۰۱ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰ مدل ۱۴۰۲ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی استرلا ۲۵۰ مدل ۱۳۹۸ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰ مدل ۱۳۹۸ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ مدل ۱۴۰۱ با ABS ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SE مدل ۱۴۰۲ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی نینجا ZX-25R مدل ۱۴۰۲ بدون ABS ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کاوازاکی ورسیس X250 مدل ۱۴۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کایو A 150 مدل ۱۴۰۱ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کایو A 180 مدل ۱۴۰۰ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 110 مدل ۱۴۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 150 مدل ۱۴۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 180 مدل ۱۴۰۰ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کایو AU 200 مدل ۱۴۰۱ ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کایو AY 70 مدل ۱۴۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور KLD 200 مدل ۱۴۰۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور NVX 170 مدل ۱۴۰۱ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کبیر موتور رایز NVX 150i مدل ۱۴۰۲ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو ۲۰۰ مدل ۱۴۰۱ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو CDI 125 مدل ۱۴۰۱ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کثیر رهرو CGL150 مدل ۱۴۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کودرکوادرو ۴۰۰ مدل ۱۴۰۲ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ۱۹۵۸ مدل ۱۴۰۱ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249 مدل ۱۴۰۱ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249 مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249 مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳ ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور C2 249 مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125 مدل ۱۴۰۱ هندلی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 125 مدل ۱۴۰۱ استارتی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150 مدل ۱۴۰۱ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 150 مدل ۱۴۰۱ اسپرت ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور CDI 200 مدل ۱۴۰۱ اسپرت ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES1 1800 مدل ۱۴۰۱ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES2 1500 مدل ۱۴۰۱ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES5 1500 مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES5 2000 مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES6 1500 مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ES8 1500 مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور EST2 1500 مدل ۱۴۰۱ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور EST4 1500 مدل ۱۴۰۱ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ET1 مدل ۱۴۰۱ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور iTango مدل ۱۴۰۱ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور M1-70 مدل ۱۴۰۱ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MAD مدل ۱۴۰۱ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MAD Truck مدل ۱۴۰۱ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور MT2-70 مدل ۱۴۰۱ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S1 125 مدل ۱۴۰۱ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 150 مدل ۱۴۰۲ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S2 ADV 150 مدل ۱۴۰۲ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور S5 150 مدل ۱۴۰۲ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور ST3-220 مدل ۱۴۰۱ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور T2 248 N مدل ۱۴۰۱ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور T4 200 مدل ۱۴۰۱ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کویر موتور X2 125 مدل ۱۴۰۱ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام RC 250 مدل ۱۳۹۹ ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام RC 200 مدل ۱۳۹۹ ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام ادونچر ۲۵۰ مدل ۱۴۰۰ ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۰۰ مدل ۱۳۹۹ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی تی ام دوک ۲۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کی وی K249n مدل ۱۴۰۲ ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۶۶۳,۰۰۰
کی وی K249NR مدل ۱۴۰۲ ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
کی وی K249R مدل ۱۴۰۲ ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
کی وی ویسته ۲۴۹ مدل ۱۴۰۲ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰
کیو جی موتور NX 150 مدل ۱۴۰۲ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249 مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کیو جی موتور SRK 249 مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
لامبرتا LPB 170 مدل ۱۴۰۱ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۲۵ مدل ۱۴۰۱ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۱۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیفان ۲۰۰ مدل ۱۴۰۱ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
لیفان BM 180 مدل ۱۴۰۱ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
لیفان KPS 200 مدل ۱۴۰۱ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
لیفان KPS 250 مدل ۱۴۰۱ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
لیفان پی کی ۱۳۵ مدل ۱۴۰۱ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مگلی ۲۰۰R مدل ۱۴۰۱ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249 مدل ۱۴۰۱ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
موندیال HPS 249 Pagani مدل ۱۴۰۱ ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
نسکوتر Nescooter GE 900 مدل ۱۴۰۲ ۶۲,۲۳۶,۰۰۰
نیرو محرکه نامی RX249 مدل ۱۴۰۰ ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو محرکه نامی TS150 مدل ۱۴۰۲ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ مدل ۱۴۰۲ استارتی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵ مدل ۱۴۰۱ هندلی ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RD مدل ۱۳۹۹ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ مدل ۱۴۰۲ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ eh مدل ۱۴۰۱ شکاری ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ مدل ۱۴۰۲ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ eh مدل ۱۴۰۱ شکاری ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gy مدل ۱۴۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
نیرو موتور شیراز گلکسی R155 مدل ۱۴۰۲ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CC مدل ۱۴۰۲ RED ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا اسپرینت ۱۵۰S مدل ۱۴۰۲ ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ مدل ۱۴۰۲ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUB مدل ۱۴۰۱ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا پریماورا ۱۵۰ S مدل ۱۴۰۲ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ مدل ۱۳۹۹ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPE مدل ۱۳۹۹ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرت مدل ۱۴۰۲ ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلاب مدل ۱۴۰۲ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰ مدل ۱۴۰۲ ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰ مدل ۱۴۰۱ ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هوندا ADV 150 مدل ۱۴۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا PCX 150 مدل ۱۴۰۱ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا بیت ۱۱۰ مدل ۱۴۰۱ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هوندا فیوچر ۱۲۵ مدل ۱۴۰۱ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ۱۵۰ مدل ۱۴۰۲ ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هوندا کلیک ۱۶۰ مدل ۱۴۰۱ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰ مدل ۱۴۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها AEROX 155 مدل ۱۴۰۲ ABS ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
یاماها MT 25 مدل ۱۴۰۲ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها MX King مدل ۱۴۰۲ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها NMAX 155 مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
یاماها QBIX 125 مدل ۱۴۰۱ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
یاماها WR 155 مدل ۱۴۰۱ ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XMAX 250 مدل ۱۴۰۲ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها XSR 155 مدل ۱۴۰۲ ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
یاماها YZF R25 مدل ۱۳۹۸ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵ مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مجله خبری gsxr

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا