هاست پرسرعت
خودرو

هزینه و اجرت تعمیرات انواع پژو پارس – ۱۴۰۲

هزینه و اجرت تعمیرات انواع پژو پارس – ۱۴۰۲

ردیف شرح خدمات پژو پارس ساده پژو پارس دوگانه‌سوز پژو پارس ELX ۱ تعمیر کامل موتور ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲ تعویض رینگ و یاتاقان و باز و بست سر سیلندر و کارتل ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳ پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴ تعمیر کامل سر سیلندر ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۵ باز و بست منیفولد هوا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۶ باز و بست منیفولد دود ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۷ تعویض واشر گلویی اگزوز ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۸ باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۹ تعویض فشنگی روغن ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۰ تعویض شلنگ های بخار روغن ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱ تعویض واشر درب سوپاپ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲ فیلرگیری یا شیم بندی سوپاپ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳ تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴ تعویض تسمه تایمینگ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵ تعویض تسمه دینام ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۶ تعویض فولی سر میلنگ و باز و بست تسمه دینام ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۷ تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۸ تعویض کاتالیست ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹ تعویض شمع ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۲۰ باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲۱ تعویض هوزینگ ترموستات ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲ تعویض ترموستات ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۳ تعویض رادیاتور آب ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴ هواگیری و ریختن ضدیخ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۲۵ تعویض شلنگ از منبع به سه راهی ۰ ۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۲۶ تعویض شیلنگ بالای رادیاتور ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۷ تعویض شیلنگ پایین رادیاتور ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۲۸ تعویض شیلنگ بخاری کوتاه ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۲۹ تعویض شیلنگ بخاری بلند حصیری ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰ تعویض سه راهی آب پشت موتور ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱ تعویض فشنگی آب ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۳۲ تعویض پایه دسته موتور راست ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳۳ تعویض دسته موتور راست ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۳۴ تعویض دسته موتور چپ (زیر باتری) ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۳۵ تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶ تعویض باک بنزین توافقی توافقی توافقی ۳۷ تعویض پمپ بنزین ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸ تعویض فیلتر بنزین ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۳۹ تعویض لوله رفت بنزین ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰ تعویض شلنگ برگشت بنزین ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱ تعویض منبع کنیستر ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۴۲ تعمیر کامل گیربکس ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۴۳ تعویض دیسک و صفحه و بلبرینگ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۴۴ تعویض سیم کلاچ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۴۵ تعویض کائوچویی gsxr کلاچ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۶ تعویض بوش های دوشاخه کلاچ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۴۷ تعویض قیفی گیربکس ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۴۸ تعویض لیور دنده داخل اتاق ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۹ تعویض ماهک تقسیم دنده روی رام ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰ تعویض ماهک دنده هر کدام ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۱ تعویض سنسور کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۵۲ تعویض کاسه نمد ته میل لنگ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۳ باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۴ باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵۵ باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶ تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۷ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۸ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹ تعویض رام زیر موتور ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۶۰ تعویض کمک های جلو هر عدد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۱ باز و بستن طبق و تعویض بوش هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶۲ تعویض میل موج گیر جلو هر طرف ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۳ تعویض قرقری فرمان هر طرف ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۶۴ تعویض سیبک فرمان هر طرف ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۵ تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶۶ تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷ باز و بست اکسل جهت تعمیرات ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸ میزان فرمان دستی ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۶۹ میزان فرمان با دستگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰ تعویض کمک عقب هر طرف ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۱ تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷۲ تعویض شفت بلبرینگ چرخ عقب هر طرف ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۳ باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷۴ تعویض پمپ هیدرولیک ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۵ تعویض منبع هیدرولیک ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۷۶ تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۷۷ تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۷۸ تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۷۹ تعویض پایه دینام ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۸۰ تعویض گردگیر فرمان چپ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۱ تعویض گردگیر فرمان راست ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۲ تعویض کمک فرمان ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸۳ تعویض لوله های کمک فرمان ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۸۴ تنظیم غربیلک فرمان ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۸۵ تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۸۶ تعویض چهارشاخه فرمان ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۸۷ باز و بستن تلسکوپی فرمان ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۸۸ تعویض بوستر و باز و بستن gsxr ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹ تعویض موتور ABS و کالیبراسیون ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰ تعویض سنسور ABS چرخ جلو هر طرف ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۱ تعویض پمپ ترمز با هواگیری ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹۲ تعویض کالیپر چرخ جلو هر طرف ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۳ تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹۴ تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۵ تعویض لنت جلو دو طرف ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۹۶ بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۹۷ تعویض سنسور ABS چرخ عقب ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۸ تعویض دیسک چرخ عقب دو طرف ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۹۹ تعویض کاسه چرخ عقب دو طرف ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰ تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۱ تعویض شلنگ ترمز عقب هر طرف ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۲ تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۳ تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۴ تعویض سیم ترمز دستی راست ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۵ تعویض سیم ترمز دستی چپ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۶ تعویض سیم ترمز دستی بلند ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۷ تعویض تفنگی ترمز دستی ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰

مجله خبری gsxr

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا