هاست پرسرعت
خودرو

هزینه و اجرت تعمیرات دنا – ۱۴۰۲

هزینه و اجرت تعمیرات دنا – ۱۴۰۲

ردیف شرح خدمات دنا دنا پلاس دنده‌ای توربو دنا پلاس اتوماتیک دنا پلاس اتوماتیک توربو ۱ تعمیر کامل موتور ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲ تعویض رینگ و یاتاقان و باز و بست سر سیلندر و کارتل ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳ پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴ تعمیر کامل سر سیلندر ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵ باز و بست منیفولد هوا ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶ باز و بست منیفولد دود ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۷ تعویض واشر گلویی اگزوز ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۸ تعویض دنده میل سوپاپ CVVT ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۹ باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰ تعویض اورینگ های پایه فیلتر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱ تعویض فشنگی روغن ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲ تعویض شلنگ های بخار روغن ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳ تعویض واشر درب سوپاپ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴ سرویس یا تعویض شیر OCV ۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۵ باز و بست اویل ماژول ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶ تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷ تعویض تسمه و بلبرینگ تایمینگ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸ تعویض تسمه دینام ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹ تعویض فولی سر میلنگ و باز و بست تسمه دینام ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰ تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱ تعویض کاتالیست ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۲ تعویض شمع ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲۳ باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۴ تعویض هوزینگ ترموستات ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۵ تعویض ترموستات ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶ تعویض رادیاتور آب ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲۷ تعویض منبع انبساط ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸ هواگیری و ریختن ضدیخ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۹ تعویض شیلنگ بالای رادیاتور ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۳۰ تعویض شیلنگ پایین رادیاتور ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱ تعویض شیلنگ بخاری کوتاه ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۲ تعویض شیلنگ بخاری بلند ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۳ تعویض فشنگی آب ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۳۴ تعویض پایه دسته موتور راست ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵ تعویض دسته موتور راست ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳۶ تعویض دسته موتور چپ (زیر باتری) ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷ تعویض دسته موتور پایین و باز و بستن پلوس ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸ تعویض باک بنزین توافقی توافقی توافقی توافقی ۳۹ تعویض پمپ بنزین ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰ تعویض فیلتر بنزین ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۴۱ تعویض لوله رفت بنزین ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲ تعویض شلنگ برگشت بنزین ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۳ تعویض منبع کنیستر ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۴۴ تعمیر کامل گیربکس ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵ تعویض دیسک و صفحه و بلبرینگ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۶ تعویض سیم کلاچ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۷ تعویض کائوچویی gsxr کلاچ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۸ تعویض بوش های دوشاخه کلاچ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۹ تعویض قیفی گیربکس ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰ تعویض لیور دنده داخل اتاق ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۱ تعویض ماهک تقسیم دنده روی رام ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۲ تعویض ماهک دنده هر کدام ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۳ تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۴ تعویض سنسور کیلومتر ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۵ تعویض کاسه نمد ته میل لنگ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵۶ باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۵۷ باز و بستن پلوس راست و تعویض بلبرینگ پلوس ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵۸ باز و بستن پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹ تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۶۰ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۶۱ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲ تعویض رام زیر موتور ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۶۳ تعویض کمک های جلو هر عدد ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴ باز و بستن طبق و تعویض بوش هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶۵ تعویض میل موج گیر جلو هر طرف ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۶ تعویض قرقری فرمان هر طرف ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۶۷ تعویض سیبک فرمان هر طرف ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۸ تعویض سیبک زیر کمک هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶۹ تعویض لاستیک های چاکدار موج گیر ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰ تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱ باز و بست اکسل جهت تعمیرات ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲ میزان فرمان دستی ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۷۳ میزان فرمان با دستگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۷۴ تعویض کمک عقب هر طرف ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۵ تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ هر طرف ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۷۶ تعویض شفت بلبرینگ چرخ عقب هر طرف ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۷ باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷۸ تعویض پمپ هیدرولیک ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۷۹ تعمیر پمپ هیدرولیک ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۸۰ تعویض منبع هیدرولیک ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۸۱ تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۸۲ تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۸۳ تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۴ تعویض پایه دینام ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۸۵ تعویض گردگیر فرمان چپ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۶ تعویض گردگیر فرمان راست ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۸۷  تعویض کمک فرمان ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۸۸ تعویض لوله های کمک فرمان ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۸۹ تنظیم غربیلک فرمان ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۹۰ تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۹۱ تعویض چهارشاخه فرمان ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۹۲ باز و بستن تلسکوپی فرمان ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۹۳ تعویض بوستر و باز و بستن gsxr ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹۴ تعویض موتور ABS و کالیبراسیون ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۹۵ تعویض سنسور ABS چرخ جلو هر طرف ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۶ تعویض پمپ ترمز ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۹۷ تعویض کالیپر چرخ جلو هر طرف ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۸ تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۹۹ تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۰ تعویض لنت جلو دو طرف ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۱۰۱ بازدید لنت چهار چرخ و رگلاژ ترمز دستی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۲ تعویض سنسور ABS چرخ عقب ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۳ تعویض کالیپر چرخ عقب ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۴ تعویض دیسک چرخ عقب دو طرف ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۵ تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۶ تعویض شلنگ ترمز عقب ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۷ تعویض لنت عقب دیسکی دو طرف ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۸ تعویض سیم ترمز دستی راست ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۹ تعویض سیم ترمز دستی چپ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۰ تعویض سیم ترمز دستی بلند ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۱۱ تعویض تفنگی ترمز دستی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰

مجله خبری gsxr

نمایش بیشتر
دانلود نرم افزار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا